Third-person Pronouns
In this exercise you must choose the correct personal pronoun to complete several sentences. For the first ten sentences you will choose pronouns from a short list; then for the last fifteen you will choose from the paradigm in Introduction to Old English, Table 5.3. You may have to consult the glossary to find out the genders of some nouns and also the cases required by some verbs.
_
________ rīcsað ofer þæt rīċe.
Se cyning ________ ġeaf gylden sweord.
Sēo cwēn sceal rūmheort bēon: ________ sceal ġifan bēagas and hringas þæs cyninges ðeġnum.
Sēo eorðe is swīðe brād: ________ bið þēah lǣsse þonne sēo sunne sīe.
Se mōna is bufan ūrum hēafdum: ________ tyrnð ymbūtan þǣre eorðan.
Godwine and his suna fuhton onġēan þām cyninge, and ________ siġe hæfdon.
Sēo cwēn oferswīðde þās wīġend and ________ ealle ofslōh.
Þā rēðe wīġend ābrugdon ________ sweord.
Se wælhrēowa wīġend slōh þone wīċing and wræc ________ hlāford.
Hīe fetodon þā hlǣfdigan and brōhton ________ tō þām ġerēfan.
Se wīċing ābræġd ________ sweord.
Mīn fæder is eald, ac ________ is ðēah swīðe strang.
Se lārēow onfēng þone esne and lǣrde ________ þā Engliscan sprǣce.
Se hunta ofscēat þone fugol and ġebrǣdde ________ on fȳre.
Hīe ǣton þæs trēowes wæstm, ac ________ ne swulton.
Þæt ċild forlēas his scēap and ne mihte ________ findan.
Sēo fǣmne slǣpþ nū on ________ bedde.
Sēo ġeonge fǣmne slǣpð: swīgiað nū, þæt ________ ne onwace.
Iċ mētte þā Norðmen and sealde ________ ūre gold.
Þā Norðmen flugon and forlēton ________ wǣpnu.
Hwā sæġde ________ þæt hē nacod wǣre?
And hwā sæġde ________ þæt hēo nacod wǣre?
Iċ fēng fela fisca and sealde ________ þām cyninge.
Sēo hlǣfdiġe ēac ġebohte mīne fiscas, ac hīe þūhton ________ swīðe formolsnode.
Wē worhton ūs hūs, ac ġē ________ forbærndon.
te01
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hine his him
te02
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hine his him
te03
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hēo hīe hire
te04
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hēo hit hīe
te05
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hēo hit hīe
te06
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hēo hit hīe
te07
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank. For the declension of nouns like wīġend, see §6.1.3. They often have no ending in the nom. and acc. plural.
hīe hira his him
te08
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank. Ābrugdon is the past plural of ābreġdan.
his hire hira
te09
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
his hire hira
te10
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
hēo hīe hire
For the following tasks you must choose the correct pronoun to complete the sentence from a paradigm like that in Introduction to Old English, Table 5.3. Note: The pronouns hīe and him occur twice in the paradigm. You must drag them from the correct space to get credit for some tasks.
te11
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te12
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te13
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te14
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te15
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank. Swulton is the past plural of sweltan.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te16
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te17
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te18
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank. Swīgiað is an imperative plural; þæt . . . ne onwace is a clause of purpose (‘so that . . .’).
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te19
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te20
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te21
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te22
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te23
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te24
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
te25
Complete the sentence by dragging the correct pronoun into the blank.
  masculine neuter feminine plural
nominative hit hēo hīe
accusative hine hīe
genitive his hire hira
dative him him
You have reached the end of this execise. If you earned fewer than 20 points, study Introduction to Old English §5.1.1 and then try again.
You can earn 0 points for this task.
Task 0 of 0. Total score: 0